Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης
(Ισχύει από 21 Ιανουαρίου 2017)

1. Εισαγωγή
2. Αλλαγές στη συμφωνία
3. Διάρκεια και Τερματισμοί
4. Άδεια, Εκχώρηση, Πνευματικά δικαιώματα και περιορισμοί χρήσης
5. Περιορισμός Ευθύνης
6. Τεχνικοί Περιορισμοί
7. Δικαιοδοσία

Καλώς ήρθατε στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Είναι σημαντικοί και επηρεάζουν τα νομικά δικαιώματά σας, επομένως διαβάστε προσεκτικά τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

1.Εισαγωγή
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την πλατφόρμα εφαρμογών beauty-apps (εφαρμογές για φορητές συσκευές) ("Beauty app”, Qupage (Cyprus) Λτδ", "εφαρμογή","πλατφόρμα εφαρμογών", "εμείς", "εμάς", "δικό μας"). Η χρήση της υπηρεσίας beauty apps, ιστοσελίδας, ή εφαρμογής προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προυποθέσεων χρήσης (Όροι) και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Συμφωνία). Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, τότε παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας.

2. Αλλαγές στις συμφωνίες
Η Qupage διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης ανά πάσα στιγμή. Όταν κάνουμε αλλαγές στις συμφωνίες που θεωρούμε ουσιώδεις, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω της Υπηρεσίας μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μετά από αυτές τις αλλαγές, εκφράζετε την αποδοχή σας σε αυτές τις αλλαγές.

3. Διάρκεια και τερματισμός
Οι παρόντες Όροι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν έως ότου τερματιστεί από εσάς ή από εμάς η υπηρεσία. Η Qupage μπορεί να αναστείλει την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία εφαρμογών beauty apps ανά πάσα στιγμή, ακόμη και σε περίπτωση πραγματικής ή έστω υποψία μη εξουσιοδοτημένης χρήση της υπηρεσίας ΑΡΜΕΛΙΝΟΣ ή μη συμμόρφωση με τους Όρους. Αν εσείς τερματίσετε την υπηρεσία, ή αν η Qupage αναστείλει την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία εφαρμογών beauty apps, συμφωνείτε ότι η Qupage δεν θα έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση προς εσάς δεν θα καταβληθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία τερματισμού.

4. Άδεια, Εκχώρηση, Πνευματικά δικαιώματα και περιορισμό στη χρήση της υπηρεσίας
Η υπηρεσία μας και το περιεχόμενο που παρέχεται μέσω αυτής είναι ιδιοκτησία της Qupage (Cyprus) Λτδ. Σας παρέχουμε μία περιορισμένη, μη αποκλειστική, ανακλητή άδεια για προσωπική, μη εμπορική χρήση των υπηρεσιών μας. Οι εφαρμογές λογισμικού beauty apps της Qupage είναι δικαίωμα περιορισμένης χρήσης, δεν σας πωλείται και η Qupage διατηρεί την κυριότητα όλων των αντιγράφων του λογισμικού. Όλα τα υλικά και τα περιεχόμενα αυτής την ιστοσελίδας- εφαρμογής (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, τα ονόματα, το κείμενο, τα διάφορα εικονίδια, εικόνες, λογότυπα, ηχητικά δεδομένα, ψηφιακές λήψεις, καθώς και κάθε πληροφορία ή χαρακτηριστικά, οποιαδήποτε δεδομένα και λογισμικό) και η ίδια η ιστοσελίδα, είναι προστατευμένο υλικό που ανήκει αποκλειστικά σε μας και προστατεύεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

5. Περιορισμός Ευθύνης
Σε καμία περίπτωση, ενδεικτικά μόνο αλλά όχι περιοριστικά, όπως αμέλεια, η Qupage και οι εφαρμογές της ή οι υπάλλήλοι της ή οι αντιπρόσωποι της δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν συγκεκριμένες ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης, τα υλικά της εφαρμογής μας,, ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή αν θα έπρεπε να γνωρίζαμε. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι άλλες πτυχές της χρήσης της Υπηρεσίας μας μπορεί να διέπονται από πρόσθετες συμφωνίες. Οι εν λόγω συμφωνίες θα διέπουν την συγκεκριμένη πτυχή της Υπηρεσίας στην οποία εφαρμόζονται, και είναι διακριτές και συμπληρωματικές στους παρόν όρους και προυποθέσεις, και δεν τους αντικαθιστούν. Στο βαθμό που υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των Όρων και των συμφωνιών αυτών, οι εν λόγω συμφωνίες υπολοίπονται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε αυτούς τους Όρους. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ συμφωνούμε ότι κάθε μέρος μπορεί να προβεί σε αγωγή κατά των άλλου ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

6. Τεχνικοί Περιορισμοί
Δεσμευόμαστε ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσουμε την υπηρεσία σε λειτουργία. Ωστόσο, ορισμένες τεχνικές δυσκολίες ή λόγοι συντήρησησ ή αναβάθμισης μπορεί, από καιρό σε καιρό, να εχουν ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή. Η πλατφόρμα εφαρμογών beauty apps και η Qupage διατηρούν το δικαίωμα, σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας, με ή χωρίς προειδοποίηση, και όλα αυτά χωρίς ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε διακοπή, ή τροποποίηση ή υπολειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε χαρακτηριστικού της. Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι η Qupage δεν έχει καμία υποχρέωση να διατηρήσει, να υποστηρίξει, να αναβαθμίσει, ή να ενημερώσει την υπηρεσία, ή να παρέχει όλα ή μερικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας απρόσκοπτα.

7. Δικαιοδοσία
Όλες οι απαιτήσεις, διαφωνίες ή τις διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν από την ερμηνεία, την εκτέλεση ή από τη χρήση της Υπηρεσίας, πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εισοδος Χρηστη